Alzheimer Böcker

Alzheimer

Pris
149 kr
Reapris
149 kr
Inklusive moms

Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, särskilt för de som vistas nära den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Den här bokens författare är forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom – vad händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut, vad som gör att vi ärver sjukdomen. Och är det möjligt att förebygga den?
Också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer är viktig, den visar i hur hög grad detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga. 
Denna bok är reviderad med de senaste forskningsrönen samt ett helt nytt kapitel om huruvida man kan förebygga sjukdomen.

Boken är författad av forskare som arbetar med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.