Hjärnhälsa
Hjärnhälsa

Hjärnhälsa

Pris
320 kr
Reapris
320 kr
Inklusive moms

Vad kan vi göra själva för att hålla hjärnan i trim genom hela livet? Hur stor betydelse har vår livsstil och vilket är det bästa sättet att förebygga Alzheimers sjukdom och demens? De nyaste beräkningarna visar att minst 40 procent av all demens är kopplad till livsstil och miljöfaktorer som går att påverka och förändra. 

FINGER-studien är ett konkret exempel som visar att om du tar hand om flera risk- och friskfaktorer samtidigt, så kan du effektivt förbättra din hjärnhälsa och minska risken för kognitiv svikt.  

Det finns stora möjligheter att förebygga och minska risker under hela livet. Risken för sviktande hjärnhälsa och demens kan påverkas positivt .

Upplagan är begränsad.
Frakt ingår.